Vicaris-Generaal H.A. Verbakel 25 jaar priester

Op 1 maart 1986 werd mgr dr H.A. Verbakel door Mgr. R. Ph. Bär tot priester gewijd te Naaldwijk. Dit jubileum wordt in vreugde en dankbaarheid gevierd op zaterdag 5 maart met een Eucharistieviering in de HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal, Mathenesserlaan 305 te Rotterdam. In deze viering zal Mgr. A.H. van Luyn s.d.b. de hoofdcelebrant zijn. Aansluitend is er een receptie.

Op zondag 6 maart om 11.00 uur zal vicaris Verbakel in de parochie O.L.V. Visitatie Bleiswijk – zijn geboorteplaats - voorgaan. Na deze viering is er in het parochiehuis gelegenheid om hem te feliciteren.

Vicaris Verbakel volgde zijn theologie-opleiding aan de Hogeschool voor Theologie en Pastoraat te Heerlen. Vrijwel direct na zijn priesterwijding studeerde hij pastorale counseling aan het Loyola te Baltimore (USA), waar hij in 1992 promoveerde.

Van 1992 tot 1995 was vicaris Verbakel pastoor van de H. Bonifatiusparochie in Rijswijk.

In 1997 vroeg Mgr. A.H. van Luyn, bisschop van Rotterdam, hem voor de functie van Bisschoppelijk Vicaris en daarmee lid van het Diocesaan Bestuurscollege. Twee jaar later werd hij vicaris-generaal.  Naast zijn taak als vicaris doceert hij pastorale psychologie aan de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk.

Eind 2009 werd Vicaris Verbakel vanwege zijn bijzondere verdiensten voor de Kerk benoemd tot Erekapelaan van de Heilige Vader.

Van de plechtigheid in de Kathedraal wordt verslag gedaan via www.bisdomrotterdam.nl . In het bisdomblad Tussenbeide, dat medio maart uitkomt, verschijnt een exclusief interview met Vicaris Verbakel.