Schilderwerk absis Bonifatiuskerk gerestaureerd

Op zondag 18 december zal pastoor Alexander van Deelen tijdens de viering van 11.00 uur de gerestaureerde absis van de Bonifatiuskerk aan de Van Vredenburchweg in Rijswijk  inwijden.

De absis is sinds september door restauratieschilder Ruud Geers uit Voorburg met drie stagiaires onder handen genomen.  De kille verflaag die in 1966 is aangebracht in de absis van deze neogotische kerk uit 1897 heeft een ware gedaantewisseling ondergaan. Weliswaar is niet het oorspronkelijke uitbundige polychromeerwerk teruggebracht, maar is het schilderwerk opgewaardeerd in relatie tot het altaar dat dateert uit het begin van de vorige eeuw en de fraaie glas in lood ramen die in 2008 zijn geplaatst. Het project is gefinancierd door de Stichting Vrienden van de Bonifatiuskerk.

Tijdens de schilderwerkzaamheden kwamen de oorspronkelijke sterrenbeelden onder de oude verflagen tevoorschijn. Na snel schakelen tussen de schilder, de stichting vrienden van de Bonifatiuskerk, het parochiebestuur en adviseur Con Steinebach van CSB Bouwadvies is besloten om deze twaalf sterrenbeelden te restaureren en te integreren in het nieuwe schilderwerk. Een klein probleem was wel dat hierdoor de kosten voor de totale opknapbeurt hoger uitvielen dan oorspronkelijk was gepland. Tot grote verrassing van de stichting Vrienden was er spontaan een aantal mensen bereid een sterrenbeeld voor een bedrag van 250,00 te sponsoren. Eind november heeft een actie onder de Vrienden binnen vijf dagen twaalf sponsors opgeleverd.

Belangstellenden kunnen na afloop van de viering met eigen ogen en onder het genot van een kopje koffie het resultaat van deze restauratie ter plekke van dichtbij bewonderen. Ruud Geers en zijn medewerksters zijn  aanwezig om uitleg te geven over de uitgevoerde werkzaamheden.