Maak je sterk voor ’n stoel in de kerk

Een groep parochianen van de Benedictus en Bernadettekerk in Steenvoorde heeft het initiatief genomen om kerkgangers mee te laten betalen voor de zitplaatsen. Met als motto ‘Maak je sterk voor ’n stoel in de kerk’ zijn zij na afloop van de zondagviering op 28 februari een actie gestart voor de financiering van dit project. Voor de kerk, de dagkapel en de koffiezaal zijn in totaal 470 stoelen nodig.   

Het stoelenproject maakt onderdeel uit van de  vernieuwbouw van de kerk. Op zondag 11 april zal Mgr. A.H. van Luyn sdb, het totaal vernieuwde kerkgebouw inwijden.  Aan de binnenkant heeft de kerk een heuse gedaantewisseling ondergaan. Ook aan de buitenkant zijn de resultaten van de verbouwing zichtbaar. De hoofdentree met een groot voorplein komt aan de Sir Winston Churchilllaan en de naastgelegen pastorie zal geheel verdwijnen. 

Tijdens, maar vooral voor de bouw heeft het bestuur van de Bonifatiusparochie, waarvan de Benedictus en Bernadettekerk deel uitmaakt, op tal van zaken moeten bezuinigen om binnen het beschikbare budget te blijven. Op het comfort en uitstraling van het kerkmeubilair heeft het bestuur niet willen beknibbelen.

Tijdens gesprekken met parochianen bleek dat men gaarne bereid is € 150,00 te betalen voor een plek in de kerk. Het parochiebestuur heeft de spontane suggestie om je eigen zitplaats in de kerk te financieren graag overgenomen. Meer informatie over het stoelenproject is beschikbaar op het secretariaat van de Bonifatiusparochie, Van Vredenburchweg 67, 2282 SE Rijswijk. Tel. 070-3992416. Op dit adres kunt u ook de folder over het stoelenproject opvragen of downloaden als u HIER klikt.