Fotoreportage 23 mei 2010

foto's: Keimpe Dijkstra

Op eerste Pinksterdag waren er een paar bijzondere gebeurtenissen in de Bonifatiuskerk.

Op het hoogfeest van Pinksteren ontving Epko Kuiper het sacrament van het vormsel. Hij is als kind wel gedoopt, maar het vormsel was erbij ingeschoten. Het vormsel bevestigt het doopsel door de gave van Gods heilige Geest. Daarom is de viering van het vormsel met Pinksteren juist zo symbolisch: in beide gaat het om God, die in en met zijn Geest mensen nabij wil zijn. 

 

 

 

 

 

 

 Aan het eind van de Pinksterviering werd de Paaskaars van 2010 gedoofd. Hiermee wordt het feest van Pasen afgesloten, dat vijftig dagen duurt. De Paaskaars is ontstoken in de Paaswake en heeft in alle vieringen gebrand tot en met Pinksteren. Vanaf nu zal de Paaskaars branden bij doopvieringen en bij uitvaarten. De kaars staat immers symbool oor het licht van Christus en zijn verrijzenis.

 

 

 

Aan het eind van de viering kreeg een lid van het koor Gloria Deo, Luud Schoenmakers, door Pastoor Lex van Deelen een oorkonde met medaille uitgereikt van de Sint Gregoriusvereniging voor 40 jaar trouwe dienst. Een geweldige prestatie waar wij erg dankbaar voor zijn.

 

 

 

 

 

 

Na de viering was er tussen twaalf en vier uur een braderie bij de Bonifatiuskerk. Deze braderie werd georganiseerd door Stars, dit zijn de eerste communiekantjes van het jaar 2008. De voorlopige opbrengst bedraagt ruim 1000 en gaat naar de broeders van Sint Jan voor hun straatkinderenproject in Litouwen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 voor het downloaden van het orginele formaat klik HIER