Von Fisennetribune in Bonifatiuskerk in oude luister hersteld

Op 13 december 2010 openden wethouder Jos Bolte (cultureel erfgoed) en pastoor Alexander van Deelen de gerestaureerde Von Fisennetribune in de Bonifatiuskerk.

Bij deze plechtigheid waren ook vertegenwoordigers van de familie Von Fisenne – van der Kun aanwezig.

Tevens vond de presentatie plaats van de Nieuwsbrief Monumentenzorg en Archeologie van de Gemeente Rijswijk. De Nieuwsbrief opent met een artikel over deze restauratie.

 

De Von Fisennetribune in de H. Bonifatiuskerk aan de Van Vredenburchweg in Rijswijk kleurt weer zoals weleer. De tribune bevindt zicht rechts naast het hoofdaltaar. Na het vertrek van de familie Von Fisenne – Van der Kun in 1946 uit Rijswijk is de tribune in gebruik genomen door de Zusters van Liefde uit Tilburg. De nonnen hadden de zorg voor het naast de kerk gelegen klooster/ liefdesgesticht Huize Maria en het onderwijs op de Mariaschool.

Schilder Ruud Geers en zijn medewerksters van Geers Schilderwerken uit Voorburg hebben de muren van hun grauwe verflaag ontdaan en de zachtboard plafonplaten die tegen het houtenplafond waren gespijkerd verwijderd. Het oorspronkelijke schilderwerk was op een aantal plekken door beschadigingen van een stuclaag voorzien. De originele eikenhouten toegangsdeur en kozijn waren verwijderd en geheel dichtgemetseld.  Geers heeft met zijn vakkennis op dit terrein de beschadigingen weer hersteld en de deur op vrijwel identieke wijze ingeschilderd.

De tribune dankt zijn naam aan Jonkheer Pieter M.G.  von Fisenne (1837-1914). De familie Von Fisenne – Van der Kun heeft een belangrijke financiële bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het neogotisch kerkgebouw dat in 1897 is ingewijd. Voorwaarde van de genereuze gift van f 25.000 was dat in ruil voor de familie verschillende fundatiemissen zouden worden gelezen. Tevens is toentertijd afgesproken dat zij zich voor eeuwig verzekerd wisten van een plaats op de lijst van weldoeners. Bovendien zou de familie, evenals in de vorige kerk het geval was, een eigen tribune krijgen met een afzonderlijke toegangsdeur om de kerk te kunnen betreden. Familie Von Fisenne – Van der Kun woonde op het buiten Huize Den Burch aan het Julialaantje waar nu nog Don Bosco is gevestigd. Behalve weldoener van de Bonifatiuskerk was de heer Von Fisenne aan het eind van de negentiende eeuw onder meer lid van de gemeenteraad en wethouder in Rijswijk.

Na het Tweede Vaticaans Concilie ontkwam ook de Bonifatiuskerk niet aan de Tweede Beeldenstorm. Het toenmalige kerkbestuur liet het gehele interieur inclusief de Von Fisennetribune in 1966-1967 voorzien van een grijze Latexverf.

In 1988 is de kerk weer voorzien van een zeer eenvoudige, licht crème basiskleurstelling met zalmbeige geaccentueerde ribben, colonetten en pilaren. Deze opknapbeurt is de Von Fisennetribune gelukkig bespaard gebleven. Het oorspronkelijke schilderwerk uit de “Von Fisennetribune” bleek redelijk eenvoudig terug te halen. Als uitgangspunt voor de uitvoering heeft Con Steinebach van CSB bouwadvies het parochiebestuur geadviseerd om het oorspronkelijk schilderwerk van de Von Fisennetribune bloot te leggen en te reinigen om vervolgens geheel te retoucheren. De gemeente Rijswijk heeft deze restauratie met een subsidie bekroond met als voorwaarde dat de werkzaamheden in 2010 zijn voltooid. Wethouder Jos Bolte van Sociale Zaken, Welzijn, Onderwijs en Zorg en pastoor Alexander van Deelen van de Bonifatiusparochie hebben op maandag 13 december de tribune in zijn oorspronkelijk uiterlijk heropend. Bij deze plechtigheid waren de nazaten van de familie Von Fisenne-van der Kun aanwezig.

De kleuren die zijn toegepast in de Von Fisennetribune dienen als basis voor de beschildering van de absis in 2011. Een project waar de Stichting Vrienden van de Bonifatiuskerk actie voor voert.

Paul M. Schott

Klik HIER voor het persbericht van de gemeente Rijswijk over de heropening van de Von Fissenetriburne

Hieronder een bericht uit het AD van 14 december

 Hieronder een bericht uit het Zuidwestnieuws van 22 december

 

Klik HIER voor het artikel in het Jaarverslag 2011 van de HVR