Pastoor W.v.d.Ende 85 jaar

De bezoekers van de 'dinsdagmorgenviering hebben op 2 juni j.l. op feestelijke wijze de 85ste verjaardag van pastoor W.v.d.Ende gevierd. Namens de trouwe bezoekers van deze viering bood mevr. Alders aan pastoor v.d.Ende twee boeken en een enveloppe met inhoud aan. Pastoor v.d.Ende zei in zijn dankwoordje blij verrast te zijn met de kado's. We hopen dat het pastoor v.d.Ende gegeven zal zijn nog vele jaren, in goede gezondheid, in ons midden te zijn.

Ar van Rijn