RK Bonifatiusparochie

Rijswijk en Den Haag Spoorwijk en Laakkwartier

 

7 JUNI 2008

VIJF NIEUWE GLAS-IN-LOOD RAMEN STRALEN IN DE ABSIS VAN DE BONIFATIUSKERK 

 

1897: een nieuwe Rooms-katholieke kerk in Rijswijk

Vanaf de inwijding in 1897 is gewerkt aan de inrichting en verfraaiing van de Bonifatiuskerk. In de eerst nog sobere kerk werden de muren en pilaren in vele kleuren geschilderd, alle ramen werden van kleurrijk glas-in-lood voorzien en er kwamen vele beelden en afbeeldingen.

1966: versobering

De versobering van het “rijke roomsche leven” had grote gevolgen voor de Bonifatius kerk. De veelkleurige beschildering werd vervangen door grijze verf, veel van de inrichting en vrij­wel alle beelden verdwenen, en ook het glas-in-lood sneuvelde. Er kwamen vier verschillende stijlen sober glas-in-lood voor terug: de hoge ronde ramen, de langwerpige ramen,in het schip van de kerk, de beide grote glazen in het transept, en de vijf ramen in de absis. In de beide kapellen aan weerszijden van de hoofdingang bleef het glas-in-lood uit het begin van de 2ee eeuw wel bewaard.

2008: een uniek project, vijf nieuwe glazen in de absis

De ramen, in de absis hadden een gekleurd blokjes motief gekregen. Dit glas werd geleidelijk aan slecht en was, alhoewel over smaak valt te twisten, erg lelijk. De Stichting Vrienden van de Bonifatius benaderden donateurs om deze ramen te ver­vangen. In 2006 kwam dit doel in zicht aangevuld met finan­ciering door het parochiebestuur.

Gods Verbond in één stralende en vloeiende beweging

Voor de vijf nieuwe glazen werd na uitgebreid overleg gekozen voor de kunstenaar Diego Semprun Nicolas, een kleinzoon van de bekende glazenier Joep Nicolas. Over zijn uitgangspunten schrijft Diego: De locatie van ramen in de absis vraagt om een groot thema, een goed afgestelde iconografie, die rekening houdt met de afbeeldingen in de ramen van Eugène Laudy in het transept. Hij ontwerpt vijf bijbelse taferelen die met veel enthousiasme worden ontvangen; de glazen worden vervaardigd bij Glasatelier Flos in Tegelen (Limburg).

ball03g.gif Middelste raam: oprijzend uit het tabernakel op het Hoog­altaar (Eucharistie): de Verrijzenis van de Heer en de vrouwen die een engel aantreffen bij het lege graf: Pasen!

ball03g.gif Links: twee afbeeldingen rondom het Oude Verbond: Abraham die tot geloof komt en de Transfiguratie die Jezus in de traditie van het Oude Verbond zet (Jezus in gesprek met Mozes en de profeet Elia)

ball03g.gif Rechts: twee afbeeldingen uit het Nieuwe Altijddurende Verbond: de Emmaüsgangers die Christus herkennen in het breken van het breken van het brood, en de apostel Thomas die tot geloof in de verrezen Heer komt.

De nieuwe ramen verbinden,de grote transeptramen van Eugè­ne Laudy: links het Oude Verbond (schepping en zondeval) en rechts het Nieuwe Verbond (geboorte van Jezus, en de verlossing door de kruisdood en opstanding van Christus). In één be­weging wordt zo de bijbelse heilsgeschiedenis helder. De kern ervan is Pasen, het Licht van Christus, dat de eeuwen door schijnt tot op vandaag.

Met grote dank aan de vele ”Vrienden” verkondigt de Bonifatiuskerk opnieuw en met stralende kracht het heil van God voor ons mensen, de vreugde van het Evangelie! Dit Licht vanuit de hemel kan en wil de weg van ons leven helder maken. Moge op die weg Gods zegen met u zijn.

 

Pastoor Alexander van Deelen